Logo Tespo

Poskytované služby

Firma TESPO Brno s.r.o. dodává
měniče frekvence pro napájení 1×230V, 3×400V s výkony od 250 W do 2 MW v krytí IP20 nebo IP54 - výrobce firma PDL ELECTRONICS LTD. standardní převodovky šnekové, čelní, kuželočelní včetně variátorů pro mechanickou regulaci otáček - výrobce italská firma MOTOVARIO planetové převodovky s kroutícími momenty od 500 Nm do 500 kNm, s převody od 3 do 3100 - výrobce italská firma BREVINI pružné a polopružné spojky, řemenové a řetězové převody - výrobce italská firma FENNER
Kvalitu všech námi dodávaných přístrojů můžeme doložit certifikátem dle norem ISO 9000 a ISO 9001, u měničů frekvence i certifikátem elektromagnetické kompatibility - značkou CE.
Firma TESPO Brno s.r.o. poskytuje tyto služby
poradenství při návrzích pohonů uvádění do provozu námi dodaných pohonů, zaškolení obsluhy a údržby, záruční servis námi dodaných pohonů projekci a dodávky průmyslových elektrorozváděčů, montáž elektroinstalací návrhy a dodávky ASŘTP

Spektrum aplikací

Průmyslové aplikace
 • dodávky a rekonstrukce pohonů řetězových podavačů paliva a dopravních systémů pro elektrárny a teplárny na tuhé palivo
 • dodávky pohonů pro regulaci otáček pojezdů a zdvihů jeřábů
 • dodávky pohonů pro drtiče
 • dodávky pohonů pro regulaci otáček a rozběhy bubnových mlýnů a sušiček
 • dodávky pohonů, ASŘTP a části elektro pro automatické přepravní systémy
 • dodávky pohonů, ASŘTP a části elektro pro linky na recyklaci plastových a gumových odpadů
 • dodávky pohonů pro dřevařský průmysl
 • dodávky pohonů pro cihelny (regulace otáček ventilátorů, lisů, manipulátorů, přepravních vozíků)
 • Vodohospodářské aplikace
 • regulace otáček čerpadel na konstantní tlak nebo průtok v potrubí, konstantní hladinu, bez použití systému řízení
 • regulace otáček dmychadel na ČOV na konstantní množství kyslíku v aktivační nádrži bez použití systému řízení
 • regulace otáček oběhových i tlakových čerpadel v elektrárnách a teplárnách
 • regulace otáček oběhových čerpadel na konstantní tlak ve výměníkových stanicích
 • regulace otáček a automatizace lisovacího procesu u plachetkových kalolisů
 • Informace: tespo@tespo.cz
  © TESPO CZ s.r.o., 1999